Ocak 2021 – Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

GİRİŞ Sözleşmeler hukukuna hakim olan sözleşme serbestisi ilkesi tersine kambiyo hukukunda şekli kurallar hakimdir. Şekli kurallar kambiyonun tedavülünün kolaylaştırılmasına ve alacak güvenliğine hizmet etmektedir. (1) Bononun unsurları 6102 Sayılı Yasa’nın 776. maddesinde yedi bent halinde sıralanmıştır. Bu yedi bent doktrinde zorunlu unsurlar ve alternatif zorunlu unsurlar olarak ikiye ayrılmış ayrıca yine iki başlığa tarafların isteğe…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer