Şubat 2021 - Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

Burak DEMİRKAYA[1] GİRİŞ Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında gerek coğrafi yakınlık (KKTC, Kuzey komşusu Türkiye Cumhuriyeti’ne yalnızca 65 km uzaklıktadır.) gerekse tarihsel bağlar (Kıbrıs adasında 1571 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Kıbrıs’ı fethi ile oluşmaya başlayıp günümüze değin güçlenerek gelen bir Türk varlığı söz konusudur.) dolayısıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari anlamda yakın…

SON yıllarda işveren ve iş güvenliği uzmanı hakkında ceza davaları açıladığının belirtildiği makalede, açılan davalarda birçok işveren ve İSG uzmanın ceza aldığı belirtildi. Konuya dikkat çekmek adına iş güvenliği uzmanlarının cezai sorumluluklarını inceleyen Av. Lider Tanrıkulu Hukuk Bürosu, işverenlerin sorumluluğunun, iş güvenliği uzmanının sorumluluğuna göre asli sorumluluk kapsamında kaldığı ve muhtemel bir kazda işverenlerin İSG…

Avukat Lider TANRIKULU GİRİŞ Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO), 03.06.1981 tarihli 155 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesi 5038 Sayılı Yasa ile 07.01.2004 tarihinde TBMM tarafından uygun bulunmuş ve onaylanmış ancak 22.04.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 155 Numaralı Sözleşmeye, Türkiye Cumhuriyeti henüz taraf olmuşken bu kez İLO tarafından 15.06.2006 tarihinde 187 Numaralı İş…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer