Mayıs 2023 - Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

Özet Lojistik sektörünün hızla gelişimi ve güncel ekonomik stratejiler ile beraber lojistik biliminde çeşitli alt alanlar oluşmakta ve yeni araştırma konuları ortaya çıkmaktadır. Bu alanlar işletmesel, çevresel ve teknolojik kriterler dahilinde çeşitlenmekte olup her biri lojistik faaliyetlerin verimini, duyarlılığını ve süreç kalitesini artırmaya yöneliktir. Yeşil lojistik, tersine lojistik, lojistikte dış kaynak kullanımı, hava lojistiği, elektronik…

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, söz konusu kararında franchise sözleşmesinde yer alan sözleşme sonrası rekabet yasağının 1982 Anayasası’nda düzenlenen çalışma özgürlüğü ilkesine aykırılık taşıdığından bahisle geçersiz saymıştır. Karar metni aşağıdadır: ÖZET: Dava, franchise sözleşmesine aykırılık iddiasına dayalı haksız rekabetin tespit ve önlenmesi istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki sözleşmenin rekabet yasağını düzenleyen 5.5. maddesi hükmü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer