Ticaret Hukuku – Sayfa 2 – Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

Av. Lider TANRIKULU ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BİLGİ ALMA HAKKI 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 359. Maddesi Yönetim Kurulu üyelerinin göreve getirilmesini atama ve seçim ile olmak üzere iki şekilde düzenlemiştir. Bir üyenin, esas sözleşmenin kurulması aşamasında göreve getirilmesi atama sayılırken, genel kurul toplantısında üyelerce yapılacak oylama sonucu göreve getirilmesi seçim olarak kabul edilmiştir….

Stj. Avukat Muhammet Soner Sert (Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu) 14.12.2009 tarihli 5941 Sayılı Çek Kanunu ile 3167 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve “Karşılıksız çek keşide etme” suçu, “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu olarak düzenleme altına alınmıştır. 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile 5941…

Page 2 of 2 1 2

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer