Zimmet Suçu – Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

GİRİŞ Tarihsel gelişimi açısından zimmet suçu incelendiğinde, Roma İmparatorluğu dönemine uzanan bir süreçten bahsetmek mümkündür. O dönemde hırsızlığın bir türü olarak değerlendirilmiş olan zimmet suçunda, çalınan malın devlet yahut Tanrı’nın mal varlığı olması kıstas alınmıştır. Cermen Hukukunda bahsedilmeyen zimmet suçu, İslam Hukukunda hakimin taktir yetkisine bırakılmıştır. Fransız ceza hukukunda sonradan yapılan düzenlemelerle zimmet suçunun kapsamı…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer