Ceza Hukuku arşivleri - Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

Avukat Lider TANRIKULU GİRİŞ Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (İLO), 03.06.1981 tarihli 155 Numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesi 5038 Sayılı Yasa ile 07.01.2004 tarihinde TBMM tarafından uygun bulunmuş ve onaylanmış ancak 22.04.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 155 Numaralı Sözleşmeye, Türkiye Cumhuriyeti henüz taraf olmuşken bu kez İLO tarafından 15.06.2006 tarihinde 187 Numaralı İş…

Avukat Ünsal BENER GİRİŞ Tarihsel gelişimi açısından zimmet suçu incelendiğinde, Roma İmparatorluğu dönemine uzanan bir süreçten bahsetmek mümkündür. O dönemde hırsızlığın bir türü olarak değerlendirilmiş olan zimmet suçunda, çalınan malın devlet yahut Tanrı’nın mal varlığı olması kıstas alınmıştır. Cermen Hukukunda bahsedilmeyen zimmet suçu, İslam Hukukunda hakimin taktir yetkisine bırakılmıştır. Fransız ceza hukukunda sonradan yapılan düzenlemelerle…

Avukat ÜNSAL BENER ÖZET Hileli ve taksirli iflas her ne kadar 5237 Sayılı Türk Ceza Yasası’nın 161. ve 162. maddelerinde düzenlenmiş olsa da öncelikle değinilmesi gerekilen konu, iflas kurumudur. İflas, kelime anlamı itibari ile batmak, batık olma durumudur. Ticari anlamda, borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilan olunan iş adamının durumu, müflislik olarak adlandırılır….

Stj. Avukat Muhammet Soner Sert (Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu) 14.12.2009 tarihli 5941 Sayılı Çek Kanunu ile 3167 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmış ve “Karşılıksız çek keşide etme” suçu, “Çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme” suçu olarak düzenleme altına alınmıştır. 7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 26.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanması ile 5941…

Av. Lider TANRIKULU Bir önceki bilgilendirme paylaşımında çek/senet alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinmiştik. Bu bilgilendirme yazımızda çek ve senet verirken dikkat edilmesi gereken hususları paylaşıyoruz. 1. Teslim edilen çekin veya senedin sureti üzerine, muhatabınızın yazısı ile tarih, “Çek aslını elden teslim aldım” şerhi yazdırıp imzalatın. Bu sureti çek bankaya iade edilene ya da senet…

Avukat Lider TANRIKULU Çek ve senet alınırken dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde düzenleyerek bilgilendirme ihtiyacı duyduk. 1. Sürekli ticaret yapılan kişilerden alınan çeklerin ve senetlerin alacak olarak karşılığının ticari defterde bulunması gerekli. Yerleşik Yargıtay kararları tacirler arasında yapılan çek alışverişlerinin aslen alım satıma ilişkin olduğunu kabul etmekte ve buna göre de ticari defter incelemesi…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer