Haberler – Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

SON yıllarda işveren ve iş güvenliği uzmanı hakkında ceza davaları açıladığının belirtildiği makalede, açılan davalarda birçok işveren ve İSG uzmanın ceza aldığı belirtildi. Konuya dikkat çekmek adına iş güvenliği uzmanlarının cezai sorumluluklarını inceleyen Av. Lider Tanrıkulu Hukuk Bürosu, işverenlerin sorumluluğunun, iş güvenliği uzmanının sorumluluğuna göre asli sorumluluk kapsamında kaldığı ve muhtemel bir kazda işverenlerin İSG…

Av. Ünsal BENER GİRİŞ Tarihsel gelişimi açısından zimmet suçu incelendiğinde, Roma İmparatorluğu dönemine uzanan bir süreçten bahsetmek mümkündür. O dönemde hırsızlığın bir türü olarak değerlendirilmiş olan zimmet suçunda, çalınan malın devlet yahut Tanrı’nın mal varlığı olması kıstas alınmıştır. Cermen Hukukunda bahsedilmeyen zimmet suçu, İslam Hukukunda hakimin taktir yetkisine bırakılmıştır. Fransız ceza hukukunda sonradan yapılan düzenlemelerle…

Çalışanın Kurumsal E-posta Hesabının İncelenerek İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkının ve Haberleşme Hürriyetinin İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 17/9/2020 tarihinde, E.Ü. (B. No: 2016/13010) başvurusunda Anayasa’nın 20. maddesinde yer alan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ve 22. maddesinde düzenlenen haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir. Çalışanın Kurumsal E-posta Hesabının İncelenerek…

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilmesine ilişkin  6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. maddesi 17 Eylül 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 31.12.2020 tarihine kadar üç ay süre ile uzatıldı. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. maddesi aşağıdaki gibidir; “(1) Sermaye şirketlerinde,…

SGK daha önce yayınladığı 28/02/2019 tarih 3381987 sayılı genel yazısına istinaden 03/03/2019/63 numaralı sirkülerinde “Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde fesih geçerli hale gelecek ve işveren sadece bunun hukuki sonuçlarıyla sorumlu olacaktır.” şeklindeki görüşünü 2020/20 sayılı genelge ile “işçinin iş sözleşmesinin fesih tarihi arabuluculuk anlaşma belgesinin taraflar ve arabulucu tarafından…

26 Ağustos’a kadar işverenler verecekleri beyannamelerinde çalışanların meslek kodunu da doğru girmekle yükümlü olacak. Aksi takdirde, her çalışan için ceza ödenecek. Böylece her meslek için asgari ücret üzerinden prim ödenmesinin engellenmesi amaçlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da, konuyla ilgili bir uyarı yayınladı. SGK’nın uyarısında, 15 Temmuz 2016 tarih 6728 sayılı Kanunla, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri…

“Birden fazla ortaklı şirketlerde, şirket kurmak iradesi ile bir araya gelen ortakların görüşmelere başlamaları sözleşmenin hazırlık safhası olarak tanımlanır” diyen Av. Tanrıkulu, ticaret sicile kaydın ortaklığın kurulduğu anlamına gelmediğini söyledi. Haberin Tamamı

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer