Mevzuat arşivleri - Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine 10 Haziran 2019 tarihinde Cenevre’de yaptığı yüz sekizinci (Yüzüncüyıl) oturumunda, Philadelphia Bildirgesi’nin ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun bütün insanların maddi ilerlemelerini ve manevi gelişmelerini, hür ve haysiyetli biçimde, ekonomik güvence altında ve eşit şartlarda sürdürmek hakkına sahip olduklarını teyit ettiğini…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer