Sıkça Sorulan Sorular arşivleri - Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Son zamanlarda, başta özel hayat gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla kişisel verilerin korunması konusu birçok ülkede önem taşıyan ve hassasiyetle yaklaşılan konulardan biridir. Bu alanda ilk çalışmalardan olan ve Avrupa Birliği tarafından 1995 yılında uygulamaya koyulan Kişisel Verilerin Korunması Direktifi (Direktif 95/46/EC) ardından, kişisel verilerin toplanması…

Av. Lider TANRIKULU Bir önceki bilgilendirme paylaşımında çek/senet alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinmiştik. Bu bilgilendirme yazımızda çek ve senet verirken dikkat edilmesi gereken hususları paylaşıyoruz. 1. Teslim edilen çekin veya senedin sureti üzerine, muhatabınızın yazısı ile tarih, “Çek aslını elden teslim aldım” şerhi yazdırıp imzalatın. Bu sureti çek bankaya iade edilene ya da senet…

Avukat Lider TANRIKULU Çek ve senet alınırken dikkat edilmesi gereken hususları maddeler halinde düzenleyerek bilgilendirme ihtiyacı duyduk. 1. Sürekli ticaret yapılan kişilerden alınan çeklerin ve senetlerin alacak olarak karşılığının ticari defterde bulunması gerekli. Yerleşik Yargıtay kararları tacirler arasında yapılan çek alışverişlerinin aslen alım satıma ilişkin olduğunu kabul etmekte ve buna göre de ticari defter incelemesi…

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer