2023 Dünya Kadınlar Günü: "DigitALL: Toplumsal cinsiyet bağlamında inovasyon ve teknoloji eşitliği" - Av. Lider Tanrıkulu | Antalya Avukat

Birleşmiş Milletler tarafından 22.12.2022 tarihinde yapılan açıklama ile 2023 yılı Dünya Kadınlar Günü teması “DigitALL: Toplumsal cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji” olarak belirlenmiştir. Birleşmiş Milletler’in ilgi çeken duyurusunu her bir Türk kadınına ulaşır umudu ile Türkçe’ye çevirdik;

“Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2023’ün (IWD 2023) teması “DigitALL: Toplumsal cinsiyet eşitliği için inovasyon ve teknoloji” olarak belirlenmiştir. Bu konu, Kadının Statüsü Komisyonu’nun (CSW-67) yaklaşan 67. Oturumunun öncelikli teması olan “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının desteklenmesi için dijital çağda inovasyon ve teknolojik değişim ve eğitim” ile uyumludur.

Birleşmiş Milletler IWD Gözlemi, dönüştürücü teknoloji ve dijital eğitimin ilerlemesini savunan kadın ve kız çocuklarını taktir eder ve kutlar. IWD 2023, dijital cinsiyet uçurumunun genişleyen ekonomik ve sosyal eşitsizlikler üzerindeki etkisini araştıracaktır. Etkinlik ayrıca çevrimiçi ortamlarda kadınların ve kız çocuklarının haklarının savunulmasının ve ICT’nin (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) mümkün kıldığı cinsiyete dayalı şiddetle mücadele edilmesinin önemine dikkat çekecektir.

Kadınları ve diğer mağdur grupları teknolojiye entegre etmek daha yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasını sağlar ve kadınların ihtiyaçlarını karşılayan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden buluşlar için daha yüksek bir potansiyel sunar. Aksine, kadınların dışlanmasının çok büyük ekonomik maliyetleri vardır: BM Kadın Birimi’nin Toplumsal Cinsiyet Raporu 2022 çalışmasına göre, kadınların dijital dünyadan dışlanması düşük ve orta gelirli ülkelere son on yılda 1 trilyon dolara mal olmuştur ve hiçbir şey yapılmazsa bu kayıp 2025 yılına kadar 1,5 trilyon dolara çıkacaktır. Bu eğilimi tersine çevirmek için, 51 ülkede yapılan bir araştırmaya göre kadınların yüzde 38’inin doğrudan karşılaştığı çevrimiçi şiddet sorunuyla mücadele etmek gerekecektir.

İnovasyon, teknoloji ve dijital eğitime yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım, kadınların ve kız çocuklarının hakları ve sivil katılımları konusundaki farkındalıklarını artırabilir. Dijital teknolojideki ilerlemeler, kalkınma ve insani zorlukların ele alınması ve 2030 Gündeminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması için muazzam fırsatlar sunmaktadır. Ne yazık ki, dijital devrimin sunduğu fırsatlar aynı zamanda mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizliği kalıplarını sürdürme riski de taşımaktadır. Dijital beceriler ve teknolojilere erişim bağlamında artan eşitsizlikler giderek daha belirgin hale gelmekte ve kadınlar bu dijital cinsiyet uçurumunun bir sonucu olarak geride kalmaktadır. Bu nedenle kapsayıcı ve dönüştürücü teknoloji ve dijital eğitim ihtiyacı sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşımaktadır.

“DigitALL: Toplumsal cinsiyet bağlamında inovasyon ve teknoloji eşitliği” konusu altında Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2023 Çarşamba günü 10:00 – 11:30 saatleri arasında düzenlenecek üst düzey bir etkinlikle kutlanacaktır. Etkinlik, teknoloji uzmanlarını, yenilikçileri, girişimcileri ve toplumsal cinsiyet eşitliği aktivistlerini bir araya getirerek dijital araçlara erişimin iyileştirilmesinde tüm paydaşların rolünü vurgulama fırsatı sunacak ve ardından üst düzey bir panel ve müzik performansları gerçekleştirilecektir.”

Paylaş:

© 2020 Av. Lider TANRIKULU Hukuk Bürosu

logo-footer