Özet Lojistik sektörünün hızla gelişimi ve güncel ekonomik stratejiler ile beraber lojistik biliminde çeşitli alt…

Special Rapporteur CENEVRE (20 Ocak 2023) – Afganistan’daki insan haklarının durumuna ilişkin ‘Special Rapporteur’ bugün…

  Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tapuda uzun işlemler yapmayı gerektimeyen ve pratik kolaylık sağlayan bir…

I – GİRİŞ A. Olağan ve Olağanüstü Kat Malikleri Toplantısında Çağrı Şekilleri Kat malikleri kurulu…

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ Son zamanlarda, başta özel hayat gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak…

ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası Çalışma Ofisi Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine 10 Haziran…